aktivno slušanje


aktivno slušanje
• active listening

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • muzički — mùzičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na muziku, koji pripada muzici [muzički instrumenti] SINTAGMA muzička akademija visoko muzičko učilište u rangu fakulteta; muzička drama kazališni komad u kojem su dramski tekst i muzika (riječ i ton)… …   Hrvatski jezični portal